Mayors for Peace/Burgemeesters voor Vrede

Noodcampagne voor een kernwapenvrije wereld

Burgemeesters dragen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun burgers. Op grond van die verantwoordelijkheid, en niet zozeer op grond van hun politieke overtuiging, is onder hen op mondiale schaal een beweging op gang gekomen. Zij vinden elkaar in hun gedeelde bezorgdheid over de nog immer bestaande nucleaire bewapening. De atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in 1945 hebben gelukkig nog nooit een vervolg gekregen, maar de productie, het testen en de modernisering ervan zijn doorgegaan, tijdens de Koude Oorlog en daarna, tot op de dag van vandaag.

Zolang er nog kernwapens bestaan, zal er al bij een onverhoopte, opzettelijke of onopzettelijke, ontploffing van één kernwapen een catastrofe van ongekende omvang plaats vinden. Afgezien van de talloze slachtoffers, gewonden en voor de rest van hun leven getekende mensen zal de materiële infrastructuur en de fysieke en digitale communicatie van een regio of land geheel worden vernietigd of ontwricht. Hulpverlening in die omstandigheden is zo goed als onmogelijk, verklaarde het Internationale Rode Kruis enige tijd geleden. Nog onlangs in Oslo wezen ook vele regeringen en NGO’s met name op de desastreuze humanitaire gevolgen van een kernexplosie. Talrijke wetenschappers, staatslieden en defensiespecialisten geven aan dat we ons langs de rand van de afgrond hebben bewogen en nog steeds bewegen.

Burgemeesters uit de hele wereld, verenigd in Mayors for Peace, laten ook hun stem horen en doen door de macht van hun getal een steeds krachtiger moreel appel op de wereldopinie en de wereldleiders. Het is niet verwonderlijk dat de laatste tijd met name in Japan het gevoel van urgentie onder burgemeesters is toegenomen als ze zien wat een onschuldige aardbeving alleen al in kerncentrales te weeg kan brengen. Maar ook in Iran en in Israël spreken tientallen burgemeesters zich uit, niettegenstaande het heersende politieke klimaat in hun land.

Mayors for Peace

Lidmaatschap

Lidmaatschap van Mayors for Peace verplicht u niet tot financiële steun of tijdsinvestering. Uw stem telt wel. Inmiddels zijn wereldwijd bijna 8.000 burgemeesters u voorgegaan.

 

  • Educatief materiaal is er met de flyer en handleiding ‘Atoomwapens de wereld uit’ . Burgemeester Van Rumund (Wageningen) hierover: ‘Met deze flyer hebben we op een toegankelijke wijze duidelijk weten te maken waarom die kernwapens de wereld uit moeten. Daarnaast prikkelt het om na te denken over actuele vragen over vrede en veiligheid. Dit onderwijspakket is een bijdrage aan bewustwording van basisschoolleerlingen en voortgezet onderwijs. Daarmee bereik je een breder publiek dan alleen de mensen die de Koude Oorlog hebben meegemaakt.’
  • Elke gemeente kan gratis het pakket aanvragen (maximaal 1 per school). Uiteraard kunt u voor aanvullende informatie met ons contact opnemen.
  • Ook is er een tentoonstelling ‘De gevolgen van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki’. U kunt deze vast bekijken door op de link te klikken. Wilt u de tentoonstelling in gemeentehuis of bibliotheek tonen dan kan dat. Neemt u daarvoor contact op met het Vredesmuseum zij verzorgen de uitleen.

E-mail: burgemeestersvoorvrede@gmail.com
Telefoon: 06 42 00 95 59