Artsen wereldwijd voor vrede

De NVMP – Artsen voor vrede (opgericht in 1969 als de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie), maakt deel uit van de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). De IPPNW is een wereldwijde organisatie van artsen in meer dan 60 landen die in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede ontving.

Vrede is een gezondheidszorg

De NVMP wil een bijdrage leveren aan de preventie van oorlog en aan de totstandkoming van vrede in de wereld. In de gezondheidszorg trachten wij ziekten te bestrijden en gezondheid te bevorderen. Zowel de directe als de indirecte gevolgen van oorlog op welzijn en gezondheid zijn zeer groot. Dat is de drijfveer voor de NVMP om oorlog(sleed) te voorkómen en vrede te bevorderen.
Onderwerpen waar de NVMP zich mee bezighoudt of heeft gehouden zijn: streven naar een kernwapenvrije wereld, kernenergie en het gevaar van proliferatie, clusterbommen, wapens met verarmd uranium, conflicthantering en onderwijs in gezondheidszorg en vredesvraagstukken.

NVMP staat voor: Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie. Polemologie is de wetenschap, die zich bezighoudt met het ontstaan en het voorkomen van oorlog (polemos=oorlog).

IBAN: NL36 TRIO 0379714329 (t.n.v. NVMP)
KvK-nummer: 40259243

De NVMP is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Klik hier voor de Privacyverklaring van de NVMP