Artsen, maar ook andere werkers in de gezondheidszorg, hebben tot taak ziekten te bestrijden en gezondheid te bevorderen. Oorlog veroorzaakt op grote schaal ziekte en verwonding, ontwrichting en vernietiging van leven. De NVMP vindt daarom dat ook vanuit de gezondheidszorg aandacht moet worden gegeven aan oorlog, oorlogsvoorbereiding en bewapening. En dan in het bijzonder op welke wijze dit kan worden voorkomen of terug gedrongen.

Onderwerpen waar de NVMP zich mee bezighoudt zijn: het streven naar een kernwapenvrije wereld, kernenergie en het gevaar van proliferatie, clusterbommen , wapens met verarmd uranium, conflicthantering en onderwijs in gezondheidszorg en vredesvraagstukken.

Studentenlidmaatschap

Om studenten kennis te laten maken met de NVMP bieden wij hen een studentenlidmaatschap aan. Studenten kunnen gedurende vijf jaar lid worden tegen een gereduceerde contributie van € 20 per jaar; daarna gaan ze de normale contributie betalen of ze worden begunstiger.

Je ontvangt dan de nieuwsbrief en enkele ledenbrieven.

Ja, ik wil studentlid worden van de NVMP.
Hierbij machtig ik de NVMP om tot wederopzegging
€ 20 af te schrijven van mijn IBAN

Naam    Voorletters    m/v
Straatnaam    nr.
Postcode    Woonplaats
Telefoon    E-mail

Uiteraard kun je ook zelf actief worden als student. Target X acties en de tentoonstelling Hiroshima-Nagasaki waarschuwing voor de toekomst zijn slechts enkele voorbeelden. Meer info of aanmelden als student-lid, bel (06-42009559) of mail (office@nvmp.org) ons met je naam en adresgegevens.

Voor meer informatie en activiteiten verwijzen wij graag naar onze IPPNW-studentenwebsite.

Onze studentenvertegenwoordigster Niloufar Rahim nam deel aan het laatste IPPNW studentencongres in Astana, Kazachstan.U ziet haar op de foto hierboven centraal in het midden.