Artsen, maar ook andere werkers in de gezondheidszorg, hebben tot taak ziekten te bestrijden en gezondheid te bevorderen. Oorlog veroorzaakt op grote schaal ziekte en verwonding, ontwrichting en vernietiging van leven. De NVMP vindt daarom dat ook vanuit de gezondheidszorg aandacht moet worden gegeven aan oorlog, oorlogsvoorbereiding en bewapening. En dan in het bijzonder op welke wijze dit kan worden voorkomen of terug gedrongen.

Onderwerpen waar de NVMP zich mee bezighoudt zijn: het streven naar een kernwapenvrije wereld en onderwijs in gezondheidszorg en vredesvraagstukken.

Voor meer informatie en activiteiten verwijzen wij graag naar onze IPPNW-studentenwebsite.