Urgent appeal for a nuclear weapon free world.

Connecting the medical-humanitarian and political perspective

Final report of the NVMP-congres ‘Urgent Appeal for a nuclear weapon free world’ 26-11-2019 at the Hague Peace Palace.

 

Op dinsdag 26 november 2019, 13.00-18.00 uur, organiseerde de NVMP in het Vredespaleis te Den Haag,  gesteund door onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken een bijeenkomst onder de titel Urgent appeal for a nuclear weapon free world, ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag.

Deze middag was bedoeld als wake up call, gezien de grote actuele gevaren: Noord-Korea versus de VS, India versus Pakistan, INF en het Iran-akkoord opgezegd, een nieuwe wapenwedloop tussen de VS en Rusland, de vergeleken met de Koude Oorlog sowieso al gevaarlijker en instabielere situatie, met vijftienduizend kernwapens in negen landen waarvan duizenden op scherp, met een steeds grotere kans op een (on)bedoelde kernoorlog. Ook is het een wake up call om in actie te komen voor de enige fundamentele oplossing: eliminatie van alle kernwapens, conform Artikel VI van het door vrijwel alle landen getekende Non-Proliferatie Verdrag (1970) – in 2020 eveneens vijftig jaar oud.

Vanaf 2015 heeft de NVMP zich ingezet om de Nederlandse politiek in beweging te krijgen inzake kernwapens, onder andere met een door haar geïnitieerde maatschappelijke coalitie van kerken, Rode Kruis, Humanistisch Verbond, Burgemeester voor Vrede en PAX. En met succes: Nederland nam als enig NAVO-lid deel aan de VN-onderhandelingen voor een kernwapenverbod, en het huidige kabinet ‘… zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld’. (Regeerakkoord, pag. 47). In dat kader heeft minister Blok het slagen van de Review van het NPV (Verdrag inzake de niet verspreiding van kernwapens) in 2020 tot topprioriteit verklaard, en Nederland heeft daar als vicevoorzitter direct invloed op.

Redenen genoeg om juist in ons land zo’n wake up call te organiseren, waarbij prominente politici, diplomaten, experts en de civil society uit binnen- en buitenland zich buigen over genoemde problemen, en ideeën en suggesties zullen aandragen hoe Nederland zich samen met andere landen kan inzetten voor het welslagen van de NPV Review 2020, als betekenisvolle stap naar een kernwapenvrije wereld. Daarbij werd een vertrouwde medische systematiek gevolgd:

Diagnose: de onacceptabele medisch-humanitaire gevolgen van een nucleair conflict: een onafzienbaar lijden zonder hoop op hulp, en zelfs het risico op het einde van de mensheid;

Prognose: hoe ernstig is de situatie, en hoe urgent de noodzaak om te handelen voor het te laat is;

Therapie: tweeledig, eerst stabilisering om het acute risico van een (onbedoeld) nucleair conflict af te wenden (de-alert, de-targeting, no-first use)  gevolgd door de fundamentele oplossing: afschaffing van kernwapens conform artikel VI NPV (preventie).

Sprekers o.a.:

Minister Stef Blok .  Izumi Nakamitsu, Under-Secretary-General van de VN, tevens High Representative for Disarmament. Mary Robinson, voormalig president van Ierland, nu voorzitter van The Elders, independent global leaders working together for peace and human rights,  Beatrice Fihn, executive director ICAN. Sergey Batsanov, vanaf de Sovjettijd betrokken bij nucleaire ontwapening.  Sico van der Meer (Clingendael). De voertaal is Engels.

 

==========================================================================================

SYMPOSIA

Jaarlijks organiseert de NVMP één of meerdere symposia op het gebied van gezondheidszorg en vredesvraagstukken in brede zin

50 jaar NVMP (1969-2019)

Jubileumsymposium

 Graag herinneren wij u aan ons 50-jarige jubileum. U kunt zich nog steeds opgeven!

In 2019 bestaat de NVMP vijftig jaar. Dat is een feest  waard! Wij  gaan dit onder meer vieren op

zaterdag 25 mei 2019, 13.00 tot circa 16.30 uur

in De Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort.

Op deze middag zullen drie oud-voorzitters terugblikken op vijftig jaar NVMP. Wat is er allemaal bereikt, waar staan wij na vijftig jaar en wat zijn hun adviezen/aanbevelingen aan het huidige bestuur.

In samenspraak met u willen wij uiteraard ook de blik op de toekomst richten.

Daarnaast is er aandacht voor het onderwerp ‘onderwijs in gezondheidszorg en vredesvraagstukken’ en hoe zich dit in de loop der tijd ontwikkeld heeft.

Alex Rosen, voorzitter van IPPNW-Duitsland (wereldwijd de grootste IPPNW-afdeling), zal met ons ideeën delen over de aanpak van de kernwapenproblematiek.

Programma:

* Inleiding door de huidige voorzitter, Peter Buijs

* Bespiegelingen van drie oud-voorzitters:

* Wil Verheggen

* Auke van der Heide

* Herman Spanjaard

* Onderwijs in gezondheidszorg en vredesvraagstukken:

* Henk Groenewegen

* Marianne Begemann

* Gastspreker Alex Rosen (voorzitter IPPNW-Duitsland)

* Discussie met de zaal

* Feestelijke afsluiting

De bijeenkomst ‘s middags, inclusief lunch (12.00 uur), kost € 25. Aanmelding uiterlijk 18 mei 2019: office@nvmp.org, tel. 06-42009559, NVMP, Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen. Het bedrag zal begin juni via automatische incasso worden afgeschreven.

====================================================================

Op weg naar een kernwapenverbod?

Symposium

Zaterdag 20 mei 2017, 13.00-16.00 uur

De Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort

 ’s Ochtends vindt van 10:00 – 12:00 uur

de Algemene Ledenvergadering van de NVMP plaats en zal afscheid worden genomen van onze langst zittende voorzitter HERMAN SPANJAARD

 In maart van dit jaar beginnen in New York de eerste onderhandelingen over een verdrag om kernwapens te verbieden. In mei zal bekend zijn welke mogelijkheden of belemmeringen deze eerste ronde heeft opgeleverd.  

Hoe moeten we tegen dit verdrag in wording aankijken vanuit historisch perspectief? Hierbij zijn tal van vragen te stellen waarop we op 20 mei een antwoord hopen te vinden.

Is er sprake van een baanbrekende ontwikkeling? Of is het een zoveelste, doodlopende, weg met valkuilen? Hoe past dit in de 45 jaar na het Non Proliferatie Verdrag? Met name in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er tienduizenden kernwapens opgeruimd, waarom gebeurt er nu al decennia lang bijna niets? Was er toen sprake van oude rommel die toch weg moest? Is er met de huidige 15.000 kernwapens wereldwijd een bodem bereikt? Of ontbreekt politieke wil en is er geen behoefte om verder te gaan met reduceren? Zijn we met Putin en Trump achter de rode knop inderdaad dichter bij 12 uur beland zoals de Doomsday clock ons wil doen geloven?

Zijn kernwapens niet obsoleet, verouderd, kunnen we met high tech moderne wapens niet veel effectiever ingrijpen in conflicten dan met mens- en milieuvernietigende wapens?

 De sprekers op dit symposium zullen nader ingaan op  deze vragen en ontwikkelingen. Bieden ze mogelijkheden?  Hoe lang is de weg naar een kernwapenvrije wereld en welke horden moeten nog genomen worden?

* Sico van der Meer, onderzoeker  aan het Instituut Clingendael, expert op het gebied van kernwapenproblematiek en schrijver van Accelerating global nuclear disarmament.

 * Susi SnyderPAX voor vrede, was aanwezig bij de eerste VN-onderhandelingsronde in New York. Wat waren haar ervaringen?

 * Elmar Hellendoorn (o.v.), geopolitiek adviseur, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is gepromoveerd op het Nederlandse nucleair beleid in de jaren vijftig en staat kritisch tegenover het wegvallen van nucleaire afschrikking.

 * Herman Spanjaard is als scheidend NVMP-voorzitter  gevraagd om aan het eind van de middag zijn persoonlijke reflectie te geven op het kernontwapeningsproces en hoe hij dat zelf meer dan twintig jaar binnen de NVMP heeft ervaren. Wat waren voor hem belangrijke gebeurtenissen en ijkpunten. Hoe ziet hij de toekomst?

 Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze middag.

Deze bijeenkomst, inclusief lunch (12.00 uur), kost € 25. Voor niet-NVMP-leden is het middaggedeelte (symposium) gratis toegankelijk. Wél gaarne aanmelden: NVMP, Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen, office@nvmp.org, tel. 06-42009559.

Kernwapens, ons een zorg

 70 jaar na Hiroshima – georganiseerd door de NVMP

Zaterdag 26 september 2015, 13.30 – 17.00 uur, De Balie, Amsterdam

Wereldwijd zijn er nog steeds 16.500 kernwapens. Daarom heeft de VN 26 september uitgeroepen tot International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. Op die dag organiseert de NVMP, Vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken, een symposium voor artsen en andere geïnteresseerden over de medisch- humanitaire gevolgen van het gebruik van kernwapens en stellingname vanuit de gezondheidszorg daartegenover.

Centraal staat de boodschap dat de gevolgen zo desastreus zijn dat structurele medische hulp een illusie is. De enige optie is preventie, oftewel eliminatie van deze massa-vernietigingswapens.

Sprekers zijn onder anderen:
* Rutger Jan van der Gaag, psychiater, voorzitter KNMG
* Alexander Rinnooy Kan, hoogleraar UvA
*Jan Hoekema, burgemeester Wassenaar, voorzitter Burgemeesters voor Vrede Nederland
* Susi Snyder, Programme Leader Nuclear Disarmament, PAX
* Mirjam de Bruin, Legal Advisor International Humanitarian Law, Nederlandse Rode Kruis
* Herman Spanjaard, bedrijfsarts, duo-voorzitter NVMPDagvoorzitter: Peter Buijs, bedrijfsarts, duo-voorzitter NVMP

Accreditatie toegekend (ABAN): 3 punten

Locatie:
De Balie, Amsterdam
Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam.
Bereikbaar met tramlijn 1, 2 of 5 vanaf Centraal Station, halte Leidseplein.

Toegangsprijs: Medici € 25,- , niet-medici, studenten/CJP € 7,50.
Reserveren via http://www.debalie.nl of telefonisch 020-5535100. Kaarten ook aan de kassa verkrijgbaar.
http://www.debalie.nl/agenda/podium/kernwapens%2c-ons-een-zorg/e_9781833/p_11742145/Accreditatie toegekend (ABAN): 3 punten

==================================================================

Verslagen van de laatste symposia:
Zit er schot in kernbewapening’ van 17 mei 2014.
Waanzinnige wapens. NVMP Symposium, 25 mei 2013
In 2009 bestond de NVMP 40 jaar, zij organiseerde toen het symposium ‘Arts en oorlog’.