Stichting Studiefonds Medische Polemologie (SSMP)

Sinds 1985 bestaat een speciaal studiefonds medische polemologie. Dit fonds heeft tot doel wetenschappelijke studie naar gezondheidszorg en vredesvraagstukken te bevorderen. De SSMP kent de ‘Dr.J.A.Verdoorn-prijs’ toe. Deze prijs is voor die persoon die zich bijzonder heeft onderscheiden door medisch-polemologische activiteiten in brede zin.

Daarnaast bestaat er een jaarlijkse aanmoedigingsprijs, de W.J. Klein Haneveld-prijs, voor studenten geneeskunde of gezondheidswetenschappen. Deze prijs wordt toegekend aan de beste scriptie / het beste stageverslag op het gebied van gezondheidszorg en vredesvraagstukken, in brede zin, en bestaat uit een bedrag van € 500,00.

Belangstelling? Neem contact op met het Hans van Iterson (office@nvmp.org / 06-42009559)

Dr. J.A. Verdoorn-prijs 2019

Alex Rosen ontvangt uit handen van SSMP-voorzitter Herman Spanjaard de Verdoornprijs 2019.

Tijdens het 50-jarige jubileum van de NVMP, 25 mei te Amersfoort, ontving Dr. Alex Rosen, voorzitter van IPPNW-Duitsland, de Dr. J. Verdoornprijs uit handen van Herman Spanjaard, voorzitter van de Stichting Studiefonds Medische Polemologie (SSMP).

Dr. J.A. Verdoorn Award 2019 Awarded to Alex Rosen MD PhD President of the German affiliate of the  International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) in honor of his longterm dedication to the medical aspects of nuclear war, including health, humanitarian, societal and environmental consequences, and their scientific basis.

 

 

Dr. J.A. Verdoorn-prijs 2016

Ira Helfand ontvangt uit handen van SSMP-voorzitter Herman Spanjaard de Verdoornprijs 2016.

Dr. Ira Helfand was awarded the prestigious Dutch Dr Jo Verdoorn prize 2016 for his scientific work and publications in the field of Nuclear Disarmament, seen from a medical point of view (and for his lifetime involvement since the founding of IPPNW since Airlie House). Prof Vic Sidel was at the beginning of this century another IPPNW recipient (at a symposium at OPCW) of this prize.

SSMP-voorzitter Herman Spanjaard (l) overhandigt de bij de prijs behorende oorkonde aan Jef De Loof (r).

Dr. J.A. Verdoorn-prijs 2014

Vanwege zijn jarenlange inzet voor de medische aspecten van (kern)oorlog en haar gevolgen en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan heeft de Stichting Studiefonds Medische Polemologie op 5 juli de Dr. J.A. Verdoorn-prijs 2014 toegekend aan Jef De Loof , huisarts en voorzitter van de Vlaamse Artsen voor Vrede.

Eerdere winnaars van de Verdoorn-prijs waren: Jo Verdoorn, Wil Verheggen (voorzitter NVMP 1980-1988), Barthold Hengeveld (hoofdredacteur Nieuwsbrief), Jeffrey Segall (hoofdredacteur Medicine & War), Han Moll (postuum, hoofdredacteur Nieuwsbrief), Victor Sidel (onder meer voorzitter PSR en co-president IPPNW), Leo van Bergen (medisch historicus) en Hans van der Dennnen (onderzoeker problematiek van oorlog en vrede).

W.J. Klein Haneveld-prijs

Daarnaast bestaat er een jaarlijkse aanmoedigingsprijs, de W.J. Klein Haneveld-prijs, voor studenten geneeskunde of gezondheidswetenschappen. Deze prijs wordt toegekend aan de beste scriptie / het beste stageverslag op het gebied van gezondheidszorg en vredesvraagstukken, in brede zin, en bestaat uit een bedrag van € 500,00.

Kandidaten kunnen hun scriptie of stageverslag indienen voor 1 april.
De kandidaat dient aan een Nederlandse universiteit of hogeschool te studeren (of recent te zijn afgestudeerd).Tijdens het jaarcongres van de NVMP zal de prijswinnaar in de gelegenheid gesteld worden een korte voordracht te geven over zijn/haar scriptie of verslag.
Voorbeelden van scripties uit het verleden zijn:

  • Recognition and treatment of psychological disorders among soldiers;
  • Sexual violence against women in armed conflicts: a comparison between the war in Afghanistan and the war in Bosnia-Herzegovina;
  • Biologische wapens, tomorrows bomb?;
  • Hippocrates versus de officierseed;
  • Rampenplannen, rol van de arts.

Toekenning van de W.J. Klein Haneveld scriptieprijs in 2013 aan: Hamid Jalalzadeh voor de scriptie: Gezondheidszorg in de Gazastrook