Samenstelling van het NVMP-bestuur

Dagelijks Bestuur

  • P. Buijs (Peter) voorzitter
  • L. van Bergen (Leo) vice-voorzitter
  • M. Begemann (Marianne) secretaris
  • L.I.J. Sweerts (Bert) penningmeester

Algemeen Bestuur

  • H. d’Aes (Hugo)
  • R. Leemans (Rob)