Samenstelling van het NVMP-bestuur

 

Dagelijks Bestuur

P. Buijs (Peter) voorzitter
L. van Bergen (Leo) secretaris
L.I.J. Sweerts (Bert) penningmeester

Algemeen Bestuur

  • M. Begemann (Marianne)
  • H. d’Aes (Hugo)
  • R. Leemans (Rob)