Beleidsplan NVMP

Na uitgebreide discussies in het Algemeen Bestuur en op de Algemene Ledenvergadering richt de NVMP zich de afgelopen jaren met name op de volgende thema’s:

1. Kernwapens de wereld uit

2. Gewapend geweld is slecht voor de gezondheid

  • Global Health
  • Medical Peace Work, online medisch vredesonderwijs