Beleidsplan NVMP

Na uitgebreide discussies in het Algemeen Bestuur en op de Algemene Ledenvergadering richt de NVMP zich de afgelopen jaren met name op de volgende thema’s:

1) Kernwapens de wereld uit
– Amerikaanse kernwapens weg uit Volkel
– Bereiken van een Nuclear Weapons Convention
– Mayors for Peace, Burgemeesters voor Vrede
– HEU-LEU-campagne, omschakeling van hoogverrijkt naar laagverrijkt
uranium voor medische doeleinden
– Meer samenwerking met PAX en het Nederlandse Rode Kruis in de strijd tegen kernwapens zoals ICAN- en MfP-campagnes
– Onze opinie over het doel dat we nastreven en de actuele stand van zaken kenbaar maken in medische, wetenschappelijke tijdschriften (MC, NTvG, TSG)

2) Gewapend geweld is slecht voor de gezondheid
– Aiming for prevention
– Medical Peace Work, online medisch vredesonderwijs
– Top 5 van onacceptabel verminkend wapentuig opstellen: bijvoorbeeld clus¬termunitie, landmijnen, verarmd uraniummunitie
– Samenwerking met andere groepen die verbod of regulering van bepaald wapentuig nastreven
– Opstellen van lijst van ‘overtuigende’ films en romans over dit thema als lees-/kadotip

3) Medisch wangedrag (bijvoorbeeld bij martelingen of ontwikkelen van wapens) is onacceptabel
– Streven naar sancties (uiteindelijk mondiaal)
– Voorbeelden documenteren (inbrengen bij KNMG)
– Medisch-humanitaire alliantie: samenwerking met andere medische mensenrechtenorganisaties binnen Nederland

4) Kernenergie heeft te grote medische risico’s
– Geen tweede kerncentrale in Nederland
– Medische risico’s kernenergie inventariseren en binnen medische kring (KAMG, KNMG) bespreekbaar maken en streven naar een standpuntbepaling.

 Relevante websites
www.icanw.org/nuclear-weapons-convention
www.mayorsforpeace.org/english/index.html
www.ippnw.org/ican/heu.html
www.nonukes.nl/nl/
www.ippnw-students.org/Target/
www.ippnw-students.org/nwip_handbook copy.pdf
www.ippnw.org/afp.html
www.medicalpeacework.org/
www.schoongenoegvankernenergie.nl