Beleidsplan NVMP

Na uitgebreide discussies in het Algemeen Bestuur en op de Algemene Ledenvergadering richt de NVMP zich de afgelopen jaren met name op de volgende thema’s:

1. Kernwapens de wereld uit

  • Meer samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals PAX, het  Rode Kruis, Mayors for Peace, Humanistisch Verbond en de kerken in Nederland in de strijd tegen kernwapens
  • Amerikaanse kernwapens weg uit Volkel
  • Bereiken van een Nuclear Weapons Convention (verdrag tegen kernwapens)
  • Mayors for Peace, Burgemeesters voor Vrede
  • Onze opinie over het doel dat we nastreven en de actuele stand van zaken kenbaar maken in medische, wetenschappelijke tijdschriften (MC, NTvG, TSG)

2. Gewapend geweld is slecht voor de gezondheid

  • Global Health
  • Medical Peace Work, online medisch vredesonderwijs