LANDELIJKE HULPACTIEWEEK VOOR MEDISCHE NOODHULP IN GAZA

NVMP-Nieuwsflits

 Beste NVMP-ers,

Graag attenderen wij jullie op de landelijke hulpactieweek voor medische noodhulp voor Gaza van Artsen zonder Grenzen, Dokters van de wereld en het Rode Kruis.

De NVMP behoort, samen met onder andere de LHV, KAMG, VVAA en IFMSA-NL, tot de ondersteuners van deze actie voor het faciliteren van acute noodhulp en medische zorg in Gaza. Wij bevelen een donatie dan ook van harte aan!

LANDELIJKE HULPACTIEWEEK VOOR MEDISCHE NOODHULP IN GAZA

 

Nederlandse artsen vragen gezamenlijk aandacht voor de medisch humanitaire ramp die zich voltrekt in Gaza. Zij organiseren daarom tussen 7 en 14 maart een landelijke hulpactieweek voor de medische zorg met als doel om maatschappij en politiek te mobiliseren om toegang tot medische zorg in Gaza mogelijk te maken. Tijdens deze hulpactieweek voor het faciliteren van de medische zorg in Gaza doen zij een landelijke oproep om te doneren aan medische noodhulporganisaties die actief zijn in het conflictgebied, waaronder Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis.

De inwoners van Gaza hebben op dit moment na vijf maanden van oorlog gebrek aan alles: toegang tot de medische zorg, schoon drinkwater, voedsel, brandstof en elektriciteit. De infrastructuur voor met name het gezondheidssysteem en voedsel- en drinkwatervoorziening is ingestort. De meeste ziekenhuizen zijn niet meer functioneel. Door de enorme aantal gewonden en ruim 1.9 miljoen ontheemden en de zeer beperkte toegang van hulpgoederen, kampen de hulpverleners met een ernstig tekort aan medicijnen en medische apparatuur. Tegelijkertijd vanwege het gebrek aan sanitaire- en drinkwatervoorzieningen grijpen de infecties om zich heen en bestaat de kans dat nog veel meer mensen de komende maanden komen te overlijden.

Mensen in Gaza hebben volgens de internationale conventies net als iedereen in de wereld recht op toegang tot veilige medische zorg, zelfs tijdens een oorlog. Van geboortezorg tot terminale zorg. Van traumazorg tot chronische en psychische zorg. Daarom roepen de artsen in Nederland tijdens deze landelijke hulpactieweek om de medische zorg voor de mensen in Gaza in de breedste zin van het woord toegankelijk te houden en te faciliteren, voor nu en met name ook bij staakt-het-vuren. Het doel van de hulpactieweek is om met donaties onder andere de volgende medische zaken mogelijk te maken:

  1. Preventieve zorg aan de ontheemden om uitbraak van infectieziekten te voorkomen.
  2. Beschikbaarheid van medicijnen en medische hulpmiddelen voor gewonde en zieke mensen.
  3. Hulp voor wederopbouw van de medische zorg structuur bij een permanent bestand

Deze landelijke hulpactieweek is een gezamenlijk initiatief van artsen en medische beroepsorganisaties in Nederland. De opbrengsten van deze actie komen ten goede aan medische noodhulporganisaties die actief zijn in het conflictgebied: Artsen zonder Grenzen, Dokters van de Wereld en het Rode Kruis. Donaties komen volledig ten goede aan deze organisaties.

Link voor de donaties:

Dokters van de Wereld: Dokters van de Wereld

Artsen zonder Grenzen: Artsen zonder Grenzen

Het Rode Kruis: Het Rode Kruis

 

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.