Artsen en de gevolgen van een atoomoorlog

Graag maken wij u opmerkzaam op het uitstekende artikel ‘Artsen en de gevolgen van een atoomoorlog in het nascholingstijdschrift voor verzekerings- en bedrijfsartsen Quintesse.

Geschreven door:

Herman Spanjaard, zelfstandig bedrijfsarts, Halfweg; voormalig voorzitter van de NVMP Artsen voor vrede en

Wil Verheggen, voormalig huisarts, Tilburg; bestuurslid van de NVMP Artsen voor vrede

Artsen en de gevolgen van een atoomoorlog

SAMENVATTING

Maatschappelijke kwesties kunnen raakvlakken hebben met de gezondheidszorg en behoren daarmee tot het professioneel domein van artsen en hun medische omgeving. In dit artikel wordt beschreven hoe artsen – zonder pacifisten te zijn – zich bij het vraagstuk van de nucleaire oorlog betrokken voelen. Oorlog maakt doden en slachtoffers, preventie is het enige antwoord. Ook de veiligheid van kerncentrales en het gebruik van verarmd uranium op het slagveld mogen niet onbesproken blijven. Een bottom­upactie van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), ondersteund door de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), heeft in 2021 geleid tot het VN­verdrag kernwapens te verbieden: the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW).

LEERDOELEN

Na het lezen van dit artikel:

■ weet u dat kernwapenexplosies geen onderscheid maken tussen combattanten en burgerbevolking, en tevens de medische infrastructuur en dus hulpverlening vernietigen;

■ weet u dat een beperkte kernoorlog al een daling van de temperatuur op aarde kan veroorzaken met grote gevolgen voor de voedselzekerheid van de mensheid, en dat een totale kernoorlog zelfs kan leiden tot een nucleaire winter;

■ weet u dat door modernisering van kernwapens en hun afleveringssystemen met foutgevoelige militaire detectieapparatuur de kans op een kernoorlog vergroot wordt;

■ bent u in staat in te zien dat kernwapens juist een groot gevaar zijn voor onze en de internationale veiligheid;

■ zou u kunnen inzien dat artsen een belangrijke rol gespeeld hebben in de bewustwording van kernwapengebruik, en dat het van belang blijft dat ze die rol blijven spelen.

Klik hier om het volledige artikel te lezen (PDF)

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.