Urgent call for a nuclear weapon free world, Vredespaleis 26 november 2019

Urgent call for a nuclear weapon free world

Op dinsdagmiddag 26 november, 13.00-18.00 uur vindt in het Vredespaleis, Den Haag, een bijeenkomst plaats onder de titel ‘Urgent call for a nuclear weapon free world‘, waarbij experts, diplomaten en de civil society uit binnen- en buitenland concrete ideeën en suggesties zullen aandragen hoe Nederland zich, samen met andere landen kan inzetten voor het welslagen van het Non Proliferatie Verdrag in 2020, als betekenisvolle stap naar een kernwapenvrije wereld.

Programmadetails volgen nog maar als keynote speaker hebben we Nazumi Nakamitsu, Under-Secretary-General and High Representative for Disarmament Affairs van de VN, bereid gevonden een bijdrage te leveren.

Toegang is gratis, u kunt zich door invullen van onderstaand formulier opgeven.

Naam    Voorletters    m/v
Straatnaam    nr.
Postcode    Woonplaats
Telefoon    E-mail

Comments are closed.