Medisch Appel aangeboden aan de Tweede Kamer

 

Medisch Appel aangeboden aan de Tweede Kamer

Op dinsdag 19 april kregen wij de gelegenheid om ons door honderd prominenten uit de gezondheidszorg onderschreven Medisch Appel tegen de gevaren van kernwapens aan te bieden aan de vrijwel voltallige Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken en aanvullend bilaterale gesprekken te voeren met de diverse kamerleden die zich zeer betrokken toonden.  ‘Deze openlijke stellingname vanuit de gezondheidszorg – waar onpartijdigheid regel is – is opmerkelijk, en valt alleen te verklaren vanuit de grote volksgezondheidsbelangen die hier in het geding zijn’, aldus Peter Buijs, duo-voorzitter van de NVMP.

P1080664

NVMP duo-voorzitter Peter Buijs, benadrukte bij de presentatie van het appel, de medisch-humanitaire en infrastructurele gevolgen van een kernexplosie die zo desastreus zullen zijn, dat elke structurele hulp, medisch of anderszins, een illusie is.  Rampenplannen zijn hierop niet berekend, ziekenhuizen worden weggevaagd, de meeste hulpverleners komen om. Zelfs een beperkte kernoorlog zal bovendien leiden tot een jarenlange ‘nucleaire winter’, met zo’n twee miljard doden, vooral door massale misoogsten. En (bijna-) ongelukken met kernwapens door technische en menselijke fouten hebben ons al ettelijke keren tot vlakbij de nucleaire afgrond gebracht.

Preventie is hier dan ook de enige optie, eliminatie van kernwapens wereldwijd. Het Non-Proliferatie Verdrag, de hoeksteen van het NAVO-beleid, is hierover erg duidelijk, ze verplicht de kernwapenstaten tot nucleaire ontwapening. Het is dan ook positief, dat de Tweede Kamer hierover binnenkort het debat heropent: een zaak van levensbelang voor ons allemaal.

Als brug tussen de gezondheidszorg en de politiek sloot Peter Buijs af met de woorden van de Duitse, 19-e eeuwse patholoog en één van de grondleggers van de moderne geneeskunde,  Rudolf Virchow Politik ist Medizin im Großen.

 P1080634

Angelien Eijsink, voorzitter van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, bedankte Peter Buijs alsmede de andere leden van de delegatie zoals prof. dr Gerrit van der Wal, voormalig Inspecteur Generaal voor de Gezondheidszorg en dr. Lode Wigersma, voormalig algemeen directeur van de artsenfederatie KNMG. Ze verzekerde dat de Tweede Kamer onze zorgen deelt en de inhoud van deze oproep uiterst serieus neemt.

P1080635

Angelien Eijsink bedankt prof. dr Gerrit van der Wal

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.