MEDISCH APPÈL: ARTSEN ROEPEN OP TOT VERBOD OP KERNWAPENS

Medische verklaring

Medische wereld waarschuwt voor oude en nieuwe gevaren van kernwapens

Zeventig jaar na de twee verwoestende atoombommen op Japan – met 250.000 burgerslachtoffers – zijn er wereldwijd nog steeds 16.500 kernwapens, tot 1.000 maal zo krachtig als toen. Vele daarvan staan ‘op scherp’. En er is een geldverslindende moderniseringsronde gaande.
Tegen deze achtergrond hebben de Verenigde Naties 26 september uitgeroepen tot Internationale Dag voor de volledige eliminatie van kernwapens.
Ondergetekenden, afkomstig uit de gezondheidszorg, steunen dat streven van harte: de medisch-humanitaire en infrastructurele gevolgen zijn zo desastreus dat wij beroepsmatig niets structureels zullen kunnen uitrichten, ook al omdat wij even hard getroffen worden als andere burgers. Bovendien is inmiddels berekend, dat zelfs een beperkte kernoorlog door roet in de atmosfeer zal leiden tot een jarenlange nucleaire winter, met zo’n twee miljard doden ten gevolge van massale misoogsten. En dan zijn er nog de (bijna-)ongelukken met kernwapens door technische en menselijke fouten, die ons al ettelijke keren tot vlakbij de nucleaire afgrond hebben gebracht.
Daarom roepen wij met nadruk op tot preventie: zorg, dat deze massavernietigingswapens niet gebruikt kunnen worden, met opzet of per ongeluk. Eliminatie, zoals bepleit door de VN, lijkt daarvoor de beste therapie. Een verbod op kernwapens zou een grote stap in de goede richting zijn, zoals bepleit in de Humanitarian Pledge to “fill the legal gap for the prohibition and elimination of nuclear weapons” – binnen een half jaar onderschreven door 115 landen.
Wij brengen deze dringende boodschap over aan een ieder die het aangaat: werkenden in de gezondheidszorg, politici en andere beleidsmakers, ja eigenlijk aan alle Nederlanders.

Ondertekenaars Medisch Appèl 26 september 2015
Mr Jos Aartsen, voorzitter Raad van Bestuur UMC Groningen
Ir Hein Abeln, bestuursadviseur zorg Twynstra Gudde
Dr Co’tje Admiraal, lid Raad van Bestuur Flevoziekenhuis Almere
Drs Anita Arts, voorzitter Raad van Bestuur Flevoziekenhuis Almere
Henk Bakker, MHA, voorzitter Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Dr Piet Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Prof. dr Inez de Beaufort, hoofd afdeling medische ethiek Erasmus MC Rotterdam
Drs Cathy van Beek, lid Raad van Bestuur Radboud-umc Nijmegen

Prof. dr Bart Berden, voorzitter Raad van Bestuur Elisabeth Twee-Steden ziekenhuis Tilburg
Dr Theo van Berkesteijn, oud-secretaris-generaal KNMG

Prof. dr Nicole Blijlevens, Radboud-umc Nijmegen, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Hematologie
Prof. dr Bas Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen Radboud-umc Nijmegen
Prof. dr Maarten Boers, klinisch epidemioloog en reumatoloog VUmc Amsterdam

Prof. dr Hans Bos, moleculair bioloog, voorzitter speerpunt kanker UMC Utrecht
Drs Jan Bout, voorzitter Adviesraad voor Duurzame Zorg, Radboud-umc Nijmegen

Drs Diny de Bresser, voorzitter Raad van Bestuur zorginstelling Pieter van Foreest Delft eo
Prof. dr ir Johannes Brug, decaan en lid Raad van Bestuur VUmc Amsterdam

Peter Buijs, bedrijfsarts, duo-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie
Drs Dorine Burmanje, voorzitter Raad van Toezicht Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
Prof. dr Hans Clevers, arts-geneticus, voormalig president Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen
Drs Rob van Dam, voorzitter Raad van Bestuur zorginstelling Careyn Utrecht

Prof. dr em. Frank van Dijk, voormalig hoofd Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC Amsterdam
Dr Rob Dijkstra, huisarts, bestuursvoorzitter Nederlands Huisartsen Genootschap
Dr Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur Isala Klinieken Zwolle

Drs Paul Doop, voorzitter Raad van Bestuur Medisch Centrum Haaglanden Bronovo Den Haag
Dr Gert van Enk, kinderarts, lid Raad van Bestuur St Maartenskliniek Nijmegen

Jim Faas, verzekeringsarts, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
Drs Hans Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur Martini ziekenhuis Groningen

Prof. dr Rutger Jan van der Gaag, hoogleraar psychiatrie Radboud-umc Nijmegen
Mr Marry de Gaay Fortman, commissaris zorgverzekeraar VGZ

Prof. dr em. Berthold Gersons, Senior Wetenschappelijk Adviseur Psychotrauma Expert Groep
Prof. dr Tom van der Grinten, emeritus hoogleraar Beleid & Organisatie Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr Louise Gunning, universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij Universiteit van Amsterdam

Drs Leon van Halder, voorzitter Raad van Bestuur Radboud-umc Nijmegen
Drs Lidy Hartemink, lid Raad van Bestuur Zorggroep Almere
Dr Thea Heeren, psychiater, voorzitter Raad van Bestuur GGz Centraal
Prof. dr em. Jan Heimans, neuroloog, voormalig Divisievoorzitter VUmc Amsterdam
Prof. dr Erik Heineman, chirurg, hoofd afdeling Chirurgie UMC Groningen

Drs Joop Hendriks, voorzitter Raad van Bestuur Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Den Helder
Eric Hisgen, voorzitter Raad van Bestuur zorginstelling Amstelring Amsterdam

Drs Jan van Hoek, voorzitter Raad van Bestuur instelling voor gehandicaptenzorg Ipse de Bruggen Zoetermeer
Peter Holland, arts, oud-voorzitter KNMG

Prof. dr Peter Huijgens, voorzitter Integraal Kankercentrum Nederland
Dr Christiaan Keijzer, voorzitter Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
Prof. dr Herre Kingma, voormalig Inspecteur Generaal voor de Gezondheidszorg

Prof. dr Jan Kremer, gynaecoloog en hoogleraar patiëntgerichtheid Radboud-umc Nijmegen
Prof. dr Arie Kruseman, oud-voorzitter KNMG

Erik Kuik, voorzitter Raad van Bestuur zorgroep Alliade Heerenveen
Prof. dr Ernst Kuipers, gastro-enteroloog, voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC Rotterdam
Dr Gert van der Laan, oprichter Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Prof. dr Toine Lagro-Janssen, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies geneeskunde Radboud-umc Nijmegen
Prof. dr Steven Lamberts, internist, voormalig rector magnificus Erasmus universiteit Rotterdam

Prof. dr Peter de Leeuw, internist, hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Prof. dr Johan Legemate, hoogleraar gezondheidsrecht AMC Amsterdam

Prof. dr Marcel Levi, voorzitter Raad van Bestuur AMC Amsterdam
Prof. dr Bob Lowenberg, hemato-oncoloog Erasmus MC Rotterdam
Drs Berend Lugies MHA, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Pantein
Prof. dr Angela Maas, hoogleraar Cardiologie voor Vrouwen Radboud-umc Nijmegen
Prof. dr Johan Mackenbach, hoofd afdeling public health Erasmus MC Rotterdam
Dieneke Mandema, directeur Organisatie & HR Prinses Máxima Centrum Utrecht

Mr drs Brenda Mark-van Haarst, directeur Zorg en Gezondheid (De Friesland Zorgverzekeraar)
Prof. dr Willem van Mechelen, hoofd afdeling Sociale Geneeskunde VUmc Amsterdam

Prof. drs Rien Meijerink, voormalig voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg
Prof. dr Pauline Meurs, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Prof. dr Frank Miedema, lid Raad van Bestuur UMC Utrecht
Drs Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur Prinses Maxima Centrum Utrecht
Bertho Nieboer, gynaecoloog en schrijver/columnist

Nienke Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde, voorzitter vereniging specialisten ouderengeneeskunde (Verenso)
Prof. dr Gert Ossenkoppele, hematoloog VUmc Amsterdam

Jurriaan Penders, bedrijfsarts, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Prof. dr Wilco Peul, hoofd afdeling neurochirurgie LUMC Leiden
Prof. dr Bob Pinedo, em. hoogleraar medische oncologie VUmc Amsterdam
Dr Thomas Plochg, directeur van de NPHF federatie voor Gezondheid

Prof. dr Huib Pols, internist, rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr Kees Punt, hoofd afdeling medische oncologie AMC Amsterdam

Prof. dr Karin van der Rijt, internist-oncoloog voorzitter expertisecentra palliatieve zorg UMC´s
Prof. dr Alexander Rinnooy Kan, voorzitter Raad van Toezicht AMC Amsterdam

Mr Pieter Rodenburg, bedrijfsarts, oud-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Drs Jolande Sap, voorzitter van de NPHF federatie voor Gezondheid
Wim Schellekens, arts, voormalig Hoofdinspecteur Curatieve Zorg

Prof. dr Paul Schnabel, universiteitshoogleraar Universiteit van Utrecht
Prof. dr Guus Schrijvers, em. hoogleraar public health UMC Utrecht
Gert Siemons, arts, oud medisch directeur Organon

Prof. dr Sabine Siesling, hoogleraar kankerzorg, Integraal Kankercentrum Nederland
Debby van Sleeuwen, huisarts, bestuurslid Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
Prof. dr Jan Smit, hoofd afdeling interne geneeskunde Radboud-umc Nijmegen

Prof. dr Paul Smits, decaan/vice-voorzitter Raad van Bestuur Radboud-umc Nijmegen
Prof. dr Willy Spaan, microbioloog, voorzitter Raad van Bestuur LUMC Leiden

Herman Spanjaard, bedrijfsarts, duo-voorzitter NVMP
Prof. dr Cor Spreeuwenberg, em. hoogleraar chronische zorg UMC Maastricht
Prof. dr Karien Stronks, hoofd afdeling Sociale Geneeskunde AMC Amsterdam
Drs Jos Stienen, voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Almere

Drs John Taks, voorzitter Raad van Bestuur Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht
Prof. dr Martin Taphoorn, neuro-oncoloog, LUMC en MCHaaglanden

Arno Timmermans, arts, voorzitter Raad van Bestuur Westfries-gasthuis Hoorn
Prof. dr Carin Uyl-de Groot, hoogleraar health technology assessment, IBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr Irma Verdonck-de Leeuw, hoogleraar psychosociale oncologie VUmc Amsterdam

Jopie Verhoeven, voorzitter patiëntenadviesraad Radboud-umc Nijmegen
Roxanne Vernimmen, psychiater, voorzitter Raad van Bestuur psychiatrische instelling Altrecht Utrecht
Prof. dr Pieter Vierhout, chirurg, voormalig voorzitter Regieraad Kwaliteit van Zorg
Dr Kees van Vliet, bedrijfsarts, directeur Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Prof. dr Emile Voest, internist-oncoloog, lid Raad van Bestuur Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam
Prof. dr Gerrit van der Wal, voormalig Inspecteur Generaal voor de Gezondheidszorg

Prof. dr Jan Walburg, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Trimbos Instituut Utrecht
Dr André Weel, bedrijfsarts, hoofdredacteur Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
Prof. dr em. Chris van Weel, huisarts, oud-voorzitter Wonca (World Organization of Family Doctors)
Prof. dr Gert Westert, hoofd afdeling Kwaliteit van Zorg, Radboud-umc Nijmegen
Dr Lode Wigersma, voormalig directeur KNMG

De Jonge Specialist, beroepsvereniging voor medisch specialisten in opleiding IFMSA , International Federation of Medical Students’ Associations NL LOSGIO, Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding
LOVAH, beroepsvereniging voor huisartsen in opleiding
Werkgroep Zorg 2025, denktank van jonge zorgprofessionals in opleiding

 

Post a comment