NVMP symposium ‘Welke rol kan Nederland spelen op (weg naar) de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag? 29 mei , 13:00- 15:00 uur

Symposium 

Welke rol kan Nederland spelen op (weg naar) de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag?

 Zaterdag 29 mei van 13.00 – 15.00 uur via ZOOM

Eind 2017 stelde het kabinet ‘Rutte-III’ in het Regeerakkoord: ‘Deze regering streeft actief naar een kernwapenvrije wereld, binnen het kader van bondgenootschappelijke verplichtingen’. In een aantal brieven aan de Tweede Kamer heeft minister Stef Blok uitgewerkt dat Nederland een initiërende, stimulerende, bruggen bouwende en innovatieve rol wil spelen op het gebied van nucleaire ontwapening volgens art. VI NPV, met een duidelijke rol voor het maatschappelijk middenveld.

Daarom stelde de NVMP de minister voor om mee te werken aan het congres ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag in het Vredespaleis Urgent appeal for a nuclear weapon free world (26-11-2019), dat medisch-humanitaire en politieke perspectieven met elkaar verbindt en de vraag stelt welke positieve rol Nederland zou kunnen spelen, vooral met betrekking tot de tiende Toetsingsconferentie (aanvankelijk gepland mei 2020, wegens COVID uitgesteld tot augustus 2021). Het slagen ervan is  een topprioriteit voor minister Blok.

Centrale vragen:

 1. Hoe kan de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (NPV) tot een succes gemaakt worden met name aangaande Artikel VI NPV?
 2. Hoe kunnen in dat kader het NPV en de TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) elkaar versterken?
 3. Hoe kan binnen de NAVO de onhoudbaarheid aan de orde worden gesteld van de (20ste eeuwse) strategie van geloofwaardige nucleaire afschrikking en het zoeken naar een 21ste eeuws niet-nucleair alternatief?
 4. Welke rol kunnen maatschappelijke organisaties als de NVMP hierbij spelen?

 

De sprekers op dit symposium zullen nader ingaan op  deze vragen en ontwikkelingen, gevolgd door discussie met de deelnemers. 

* Ingeborg Denissen – Head of Disarmament, Non-Proliferation and Nuclear Affairs, ministerie van Buitenlandse Zaken.

* Jan Hoekema, die zich al vanaf z’n scriptie over het Non Proliferatie Verdrag tot de dag van vandaag in tal van functies – bij BuZa, in de Tweede Kamer en als burgemeester – heeft ingezet voor een wereld zonder kernwapens.

* Peter Buijs, bedrijfsarts en voorzitter NVMP,  initiatiefnemer van de Balieberaad: waarin naast organisaties als de Nederlandse Raad van kerken, het Humanistisch verbond, het Rode Kruis,  Pugwash, Greenpeace, IALANA,  Mayors for Peace en PAX elkaar regelmatig treffen.

Ik geef me op voor het symposium ‘Welke rol kan Nederland spelen op (weg naar) de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag? 29 mei , 13:00- 15:00 uur

  Name    Initials

     m/f
     City

     E-mail

  Share This

  Deel uw mening

  Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.