Meer dan honderd toonaangevende medische tijdschriften plaatsen deze week een gezamenlijk editorial over de toegenomen gevaren op een kernoorlog.

Meer dan honderd toonaangevende medische tijdschriften plaatsen deze week een gezamenlijk editorial over de toegenomen gevaren op een kernoorlog.

 In dit gezamenlijk geplaatste editorial dringen de medici erop aan urgente stappen te nemen om het toenemende gevaar op een kernoorlog te verminderen en te komen tot een eliminatie van de kernbewapening.

Onder meer de toenemende escalatie in de Oekraïne-oorlog en de verhoogde spanningen op het Koreaanse schiereiland hebben ertoe geleid dat een lange lijst van hoofdredacteuren van toonaangevende medische tijdschriften onderschrijven dat ieder gebruik van kernwapens leidt tot een catastrofe voor de mensheid.

Onder deze hoofdredacteuren behoort ook Marcel GM Olde Rikkert, hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij werd daarover vandaag geïnterviewd op NOS radio1 journaal.

De medische gemeenschap droeg volgens het redactioneel in belangrijke mate bij aan het beëindigen van de nucleaire wapenwedloop tijdens de Koude Oorlog; de IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) kreeg daar in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede voor. Ook stond de IPPNW, samen met het Rode Kruis, de World Medical Association, de World Federation of Public Health Associations en het International Council of Nurses aan de wieg van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens.

De schrijvers van het redactioneel roepen medische en gezondheids-organisaties op hun regeringsleiders ervan te overtuigen het Verdrag inzake het verbod op kernwapens te ratificeren. Dit verdrag is sinds 2021 in werking.

Ook zouden er nu vast urgente stappen gezet moeten worden om de nucleaire dreiging te beteugelen zoals een ‘no first use-verklaring’ (nooit als eerste kernwapens gebruiken) en het ‘off alert’ halen van kernwapens, duizenden staan nog steeds gereed om binnen enkele minuten gelanceerd te worden.

Het is zondermeer uniek te noemen dat dit editorial in meer dan honderd toonaangevende medische tijdschriften is opgenomen.

In de bijlagen vindt u de volledige tekst van de editorial en de lijst met ondertekenende tijdschriften. Ook het artikel over de editorial in het NTvG is bijgesloten.

 

 

 

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.