De wereld moet dringend van koers veranderen. IPPNW-slotverklaring 23-e wereldcongres in Mombasa, Kenya

De wereld moet dringend van koers veranderen

IPPNW-slotverklaring 23-e wereldcongres in Mombasa, Kenya

Het is onze verantwoordelijkheid als gezondheidswerkers om datgene te voorkomen wat we niet kunnen genezen. IPPNW[1] wijdt zich op het 23e Wereldcongres aan een leefbare wereld die vrij is van de dreiging van nucleaire uitroeiing en klimaatcatastrofe.

Van 27-30 april vond in Mombasa, Kenia, het 23-ste IPPNW-wereldcongres plaats. Namens de NVMP waren Marianne Begemann, secretaris NVMP en IPPNW-Vice president Europe, en Christien Mudde van de NVMP-afdeling Rijnmond) aanwezig (zie foto) .

Het thema van het wereldcongres was:

Disarmament, Climate Crisis and Health

De wereld zal dringend van koers moeten veranderen , zo luidde de titel van de indrukwekkende slotverklaring. De wereld wordt geconfronteerd met een dubbele existentiële crises:  het risico van een nucleaire oorlog en een versnelling van de klimaatcrisis.

We lopen een groter risico op een kernoorlog dan ooit sinds de Koude Oorlog van de jaren tachtig. En het versnellende tempo van de klimaatcrisis, door koolstofemissies, gebruik van fossiele brandstoffen, leidt tot extreme weers-omstandigheden, ontwrichting van de landbouw, stijgende zeespiegels en ziekten in alle uithoeken van de wereld. Het is niet verwonderlijk dat de Doomsday Clock onlangs is teruggezet naar 90 seconden voor middernacht, het dichtst bij een wereldwijde catastrofe ooit.

Een kernoorlog zou een klimaatramp veroorzaken en de wereld  een nucleaire winter brengen, waarin de landbouw zou instorten en voedselschaarste miljarden mensen met hongersnood zou bedreigen. Hoewel een kernoorlog het meest directe risico vormt, vergroot de opwarming van de aarde, door het verbruik van fossiele brandstoffen, de voedsel- en wateronzekerheid en heeft het de leefbaarheid van hele regio’s verminderd door zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden. Deze snelle veranderingen in het wereldklimaat leiden tot ontheemding van bevolkingsgroepen en verhoging van de kans op gewapende conflicten. Daarbij is de militaire industrie wereldwijd verantwoordelijk voor 5% van de CO-2 emissie.

Als gezondheidswerkers hebben we tientallen jaren geleden geleerd dat er geen medisch antwoord kan zijn op een nucleaire oorlog. We leren nu dat ons vermogen om effectief te reageren op extreme noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, versneld door de veranderingen in het wereldklimaat, ook zwaar op de proef gesteld wordt.

IPPNW pleit dan ook voor de snelle opschaling naar duurzame energie, verhoogde energie-efficiëntie en energieopslag. Kernenergie wordt daar niet toe gerekend, dat is een duur, ineffectief en gevaarlijk antwoord op de klimaatcrisis en voedt bovendien nucleaire proliferatie. De ondertekening van het VN-kerwapenverdrag (Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)) moet er voor zorgen dat bezit van kernwapens onwettig wordt en dat nucleaire afschrikking niet alleen onverantwoord maar ook immoreel is.

Over de voortdurende oorlog in Oekraïne deed IPPNW een aanvullende oproep:

  • Een onmiddellijk staakt-het-vuren;
  • De onmiddellijke terugtrekking van alle binnenvallende troepen;
  • Alle partijen onthouden zich van alle maatregelen die leiden tot verdere escalatie van de oorlog;
  • afstand doen van het gebruik van kernwapens door alle kernwapenstaten;
  • Beginnen van serieuze onderhandelingen over een vreedzame oplossing van het conflict in Oekraïne.

Dit zou voor ons mensen de laatste kans kunnen zijn om de doos van Pandora te sluiten en te kiezen voor gemeenschappelijk voortbestaan in plaats van wederzijdse vernietiging.

De NVMP-Artsen voor vrede is de Nederlandse afdeling van de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW).

[1] International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.