50 jaar NVMP (1969-2019)

Vooraankondiging: 50 jaar NVMP (1969-2019)

In 2019 bestaat de NVMP 50 jaar. Dat is een feest  waard! Wij  gaan dit onder meer vieren op:

zaterdag 25 mei 2019, 13.00 – circa 16.30 uur, in De Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort.

(’s Ochtends vindt van 10:00 – 12:00 uur de Algemene Vergadering van de NVMP plaats.)

Op deze middag zullen drie oud-voorzitters terugblikken op 50 jaar NVMP. Wat is er allemaal bereikt, waar staan wij na 50 jaar en wat zijn hun adviezen/aanbevelingen aan het huidige bestuur.

In samenspraak met u willen wij uiteraard ook de blik op de toekomst richten.

Noteert u daarom deze datum alvast in uw agenda!

Programma:

* Inleiding door de huidige voorzitter, Peter Buijs.

* Bespiegelingen van de meest recente oud-voorzitters:

* Wil Verheggen

* Auke van der Heide

* Herman Spanjaard

Pauze

* Onderwijs in gezondheidszorg en vredesvraagstukken:

* Henk Groenewegen

* Marianne Begemann

* Gastspreker (nog niet bekend)

* Discussie met de zaal

Naast deze, meer ‘interne’ viering willen we ons vijftigjarig bestaan ook aangrijpen voor een meer extern gericht evenement. Dit is gewijd aan het Non-proliferatie verdrag (NPV) uit 1970. Die bijeenkomst willen we houden in het Haagse Vredespaleis, in november, met als voorlopige werktitel:

De NPV-review  2020 mag niet mislukken. Nederland kan het verschil maken.

Tot onze vreugde  wil BuZa dit financieel, logistiek en qua uitnodigingsbeleid ondersteunen, en ook een ‘openingsspreker’ leveren: de minister zelf!.

Het NPV, uit 1970, is een door vrijwel alle VN-landen  – waaronder het merendeel van (kernwapen)staten – geratificeerd verdrag tegen de verspreiding van kernwapens. Het NPV bevat tevens een verplichting tot onderhandelen over nucleaire ontwapening leidend naar een kernwapenvrije wereld.

Nu andere kernwapenverdragen worden opgezegd is het van levensbelang dat het NPV overeind blijft en wél een succes wordt. Minister Blok heeft van de tiende vijfjaarlijkse Review van het NPV in 2020 een topprioriteit gemaakt. Nederland is vicevoorzitter van deze conferentie en kan daarbij een sleutelrol vervullen.

Onze medisch-humanitaire boodschap waarom kernwapens ontoelaatbare wapens zijn zal hierbij ruimschoots aan bod komen.

Wij zullen u op de hoogte houden  over de voortgang van beide evenementen.

Met hartelijke groet,

Peter Buijs,

voorzitter NVMP

Nadere info:

Postbus 199, 4190 CD  Geldermalsen  

telefoon: 06 – 4200 9559

e-mail: office@nvmp.org

Comments are closed.