50 jaar NVMP (1969-2019)

50 jaar NVMP (1969-2019)

Jubileumsymposium

 Graag herinneren wij u aan ons 50-jarige jubileum. U kunt zich nog steeds opgeven!

In 2019 bestaat de NVMP vijftig jaar. Dat is een feest  waard! Wij  gaan dit onder meer vieren op: zaterdag 25 mei 2019, 13.00 tot circa 16.30 uur in De Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort.

Op deze middag zullen drie oud-voorzitters terugblikken op vijftig jaar NVMP. Wat is er allemaal bereikt, waar staan wij na vijftig jaar en wat zijn hun adviezen/aanbevelingen aan het huidige bestuur.

In samenspraak met u willen wij uiteraard ook de blik op de toekomst richten.

Daarnaast is er aandacht voor het onderwerp ‘onderwijs in gezondheidszorg en vredesvraagstukken’ en hoe zich dit in de loop der tijd ontwikkeld heeft.

Alex Rosen, voorzitter van IPPNW-Duitsland (wereldwijd de grootste IPPNW-afdeling), zal met ons ideeën delen over de aanpak van de kernwapenproblematiek.

Programma:

* Inleiding door de huidige voorzitter, Peter Buijs

* Bespiegelingen van drie oud-voorzitters:

            * Wil Verheggen

            * Auke van der Heide

            * Herman Spanjaard

* Onderwijs in gezondheidszorg en vredesvraagstukken:

* Henk Groenewegen 

* Marianne Begemann

* Gastspreker Alex Rosen (voorzitter IPPNW-Duitsland)

* Discussie met de zaal

* Feestelijke afsluiting

De bijeenkomst ‘s middags, inclusief lunch (12.00 uur), kost € 25. Aanmelding uiterlijk 18 mei 2019: office@nvmp.org, tel. 06-42009559, NVMP, Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen. Het bedrag zal begin juni via automatische incasso worden afgeschreven.

Naast deze, meer ‘interne’ viering willen we ons vijftigjarig bestaan ook aangrijpen voor een meer extern gericht evenement. Dit is gewijd aan het Non-proliferatie verdrag (NPV) uit 1970. Die bijeenkomst willen we houden in het Haagse Vredespaleis, in november, met als voorlopige werktitel:

De NPV-review  2020 mag niet mislukken. Nederland kan het verschil maken.

Tot onze vreugde  wil BuZa dit financieel, logistiek en qua uitnodigingsbeleid ondersteunen, en ook een ‘openingsspreker’ leveren: de minister zelf!.

Het NPV, uit 1970, is een door vrijwel alle VN-landen  – waaronder het merendeel van (kernwapen)staten – geratificeerd verdrag tegen de verspreiding van kernwapens. Het NPV bevat tevens een verplichting tot onderhandelen over nucleaire ontwapening leidend naar een kernwapenvrije wereld.

Nu andere kernwapenverdragen worden opgezegd is het van levensbelang dat het NPV overeind blijft en wél een succes wordt. Minister Blok heeft van de tiende vijfjaarlijkse Review van het NPV in 2020 een topprioriteit gemaakt. Nederland is vicevoorzitter van deze conferentie en kan daarbij een sleutelrol vervullen.

Onze medisch-humanitaire boodschap waarom kernwapens ontoelaatbare wapens zijn zal hierbij ruimschoots aan bod komen.

Wij zullen u op de hoogte houden  over de voortgang van beide evenementen.

Met hartelijke groet,

Peter Buijs,

voorzitter NVMP

Nadere info:

Postbus 199, 4190 CD  Geldermalsen  

telefoon: 06 – 4200 9559

e-mail: office@nvmp.org

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.