Uit de nucleaire impasse? Symposium 21 mei 2016

Uit de nucleaire impasse?

Symposium

 Zaterdag 21 mei 2016, 13.00-16.00 uur De Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort

’s Ochtends vindt van 10:00 – 12:00 uur de Algemene Ledenvergadering van de NVMP plaats

 Het afgelopen jaar zijn er veel hoopvolle ontwikkelingen geweest op het gebied van de kernwapenproblematiek. De NVMP steunde het PAX-burgerintiatief ‘Teken tegen kernwapens’. De hiervoor benodigde 40.000 handtekeningen konden in de vredesweek 2015 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Binnenkort wordt over een ‘nationaal verbod op kernwapens’ plenair gedebatteerd.

In diezelfde vredesweek (26/09) hield de NVMP haar succesvolle symposium Kernwapens, ons een zorg evenzo met als doel de noodzaak tot nucleaire ontwapening weer op de politieke agenda te krijgen. Onze zorgen worden verwoord in een Medisch Appel: ‘de medisch-humanitaire en infrastructurele gevolgen van een kernexplosie zijn zo desastreus dat wij beroepsmatig niets structureels zullen kunnen uitrichten. Daarom roepen wij met nadruk op tot preventie:  zorg, dat  deze massavernietigingswapens niet gebruikt kunnen worden, met opzet of per ongeluk.’

Hiermee sluiten wij aan bij de Humanitarian Pledge to ‘fill the legal gap for the prohibition and elimination of nuclear weapons’. Oftewel een juridisch verbod op kernwapens waardoor het een illegaal wapen wordt, net als chemische en biologische wapens, landmijnen of clustermunitie. Inmiddels steunt 2/3 van alle VN-landen deze Humanitarian Pledge.

Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd op 7 december 2015 de Mexicaanse resolutie Taking Forward Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations aangenomen. Deze resolutie stelt een Open-Ended Working Group (OEWG) voor. Deze nieuwe werkgroep zal proberen uitvoering te geven aan juridische maatregelen die leiden tot nucleaire ontwapening.

De OEWG wordt door de NVMP en andere vredesorganisaties gezien als een hoopvolle ontwikkeling om uit de nucleaire impasse en versneld tot een verbod op kernwapens te geraken.Iedereen wil van die kernwapens af maar waarom we er dan nog zoveel hebben, valt aan niemand uit te leggen.  Maar hoe reëel zijn de kansen van de OEWG, waar liggen de (on)mogelijkheden? Welke wegen moeten bewandeld worden om daadwerkelijk tot een oplossing van het kernwapenprobleem te komen?

De sprekers op dit symposium proberen deze ontwikkelingen toe te lichten, bieden ze mogelijkheden?  Hoe lang is de weg naar een kernwapenvrije wereld en welke horden moeten nog genomen worden?

* Sico van der Meer, onderzoeker  aan het Instituut Clingendael, gaat in op de politieke stappen die gezet kunnen worden om het proces van globale nucleaire ontwapening te versnellen.

* Krista van Velzen,  PAX voor vrede , gaat in op het debat over het burgerinitiatief  ‘een nationaal verbod op kernwapens’, hoe kunnen we daar verder mee, ook met het oog op  de verkiezingen in 2017.

* Tom Coppen, senior beleidsmedewerker bij de afdeling ontwapening, non-proliferatie en algemene nucleaire zaken Buitenlandse Zaken, gaat in op de Nederlandse stellingname en  inbreng bij de OEWG.

Graag nodig wij u uit om deel te nemen aan deze dag.

 Deze bijeenkomst, inclusief lunch (12.00 uur) is kosteloos en wordt u aangeboden door de NVMP.

Wél gaarne aanmelden: NVMP, Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen, office@nvmp.org, Tel. 06-42009559

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.