PERSBERICHT Medisch appel: elimineer kernwapens voor zij ons elimineren

P1080664

Medisch appel: elimineer kernwapens voor zij ons elimineren

 Een door honderd prominenten uit de gezondheidszorg onderschreven manifest tegen kernwapens wordt op 19 april aan het parlement aangeboden, ter voorbereiding op het Kamerdebat op 28 april over het burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens*, waarin wordt voorgesteld een nationaal verbod op deze wapens in te stellen.

Zo’n openlijke stellingname vanuit de gezondheidszorg – waar onpartijdigheid regel is – is opmerkelijk, en valt alleen te verklaren vanuit de grote volksgezondheidsbelangen die hier in het geding zijn.

Zo benadrukken de ondertekenaars, dat de medisch-humanitaire en infrastructurele gevolgen van een kernexplosie zo desastreus zullen zijn, dat elke structurele hulp, medisch of anderszins, een illusie is. Rampenplannen zijn hierop niet berekend, ziekenhuizen worden weggevaagd, de meeste hulpverleners komen om. Zelfs een beperkte kernoorlog zal bovendien leiden tot een jarenlange ‘nucleaire winter’, met zo’n twee miljard doden, vooral door massale misoogsten. En (bijna-) ongelukken met kernwapens door technische en menselijke fouten hebben ons al ettelijke keren tot vlakbij de nucleaire afgrond gebracht.

Vanuit hun verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid en hun patiënten waarschuwen de ondertekenaars met grote nadruk, dat  deze massavernietigingswapens nooit meer gebruikt mogen worden, met opzet of per ongeluk. Preventie is hier de enige optie, ofwel: eliminatie van de 15.000  kernwapens, zoals bepleit door de VN. Het is dan ook positief, dat de Tweede Kamer hierover binnenkort het debat heropent: een zaak van levensbelang voor ons allemaal.

 Lid van de aanbiedende NVMP-delegatie zijn  onder meer prof. dr Gerrit van der Wal, voormalig Inspecteur Generaal voor de Gezondheidszorg, dr Lode Wigersma, voormalig algemeen directeur van de artsenfederatie KNMG, en dr Peter Buijs, co-voorzitter van de NVMP, vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken.

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Informatie voor redacties:

Tijdstip: 13.45 uur Plaats: hal van het Tweede Kamer-gebouw.

 Voor meer informatie en mogelijkheid tot interviews:

office@nvmp.org

buijspc@gmail.com

Tel. 06-42009559, Hans van Iterson

06-13932342, Peter Buijs

* Dit burgerinitiatief is georganiseerd door PAX, het Nederlandse Rode Kruis en de ASN Bank meer informatie vindt u op de website www.tekentegenkernwapens.nl

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.