NVMP-voorzitter Peter Buijs, benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau

De Amstelveense Peter Buijs, voormalig huisarts en bedrijfsarts en huidig voorzitter van de NVMP,  is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen ontving  hij uit handen van burgemeester Remkes van den Haag, na afloop van het congres “Urgent Appeal for a nuclear weapon free world” georganiseerd door de NVMP – Artsen voor Vrede in het Vredespaleis op 26 november jl.

Als voorzitter is hij de drijvende kracht achter de Nederlandse Verenging voor Medische Polemologie, de NVMP – Artsen voor Vrede. De Burgemeester memoreerde dat Buijs zich al bijna veertig jaar inzet voor een wereld vrij van atoomwapens en ook lid is van het algemeen bestuur van de internationale moedervereniging van die NVMP. In deze activiteit onderhoudt hij contact met een indrukwekkend aantal kamerleden, diplomaten, beleidsambtenaren en burgemeesters. Hij is een geweldige lobbyist, zowel op nationaal als internationaal niveau.  Zijn grote maatschappelijke betrokkenheid is niet iets van de laatste jaren. Tijdens zijn loopbaan als arts heeft hij blijk gegeven van een brede allesomvattende visie op gezondheid en gezondheidszorg. Na zijn pensionering ging hij meer tijd besteden aan  de NVMP – Artsen voor Vrede, en legde daarbij een enorme gedrevenheid aan de dag. Wat dat betreft lijkt hij op Andrew Carnegie, de man die den Haag het Vredespaleis schonk, zo zei Remkes.