NVMP VERONTRUST OVER TRUMPS NIEUWE KERNWAPENBELEID

 

PERSBERICHT

NVMP VERONTRUST OVER TRUMPS NIEUWE KERNWAPENBELEID

Risico op nieuwe kernwapenwedloop noopt tot handelen van het kabinet

De NVMP[1] heeft met grote verontrusting kennis genomen van het nieuwe nucleaire beleid van de VS. Dat vergroot de kans op een nieuwe, heilloze en uiterst kostbare wapenwed-loop en zelfs een nieuwe Koude Oorlog en verkleint de kans op een kernwapenvrije wereld – het einddoel van de VN, de Nederlandse regering en zelfs van de NAVO. In een eerste reactie roepen we dan ook het kabinet op alle diplomatieke invloed aan te wenden binnen en buiten de NAVO en de Veiligheidsraad om zicht te houden op dat doel, conform de wens van 85% van de Nederlanders en de in het Regeerakkoord aangekondigde actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld.[2]

Wilde Obama de rol van kernwapens nog verkleinen, zo niet zijn opvolger. Volgens de dit weekend gepubliceerde Nuclear Posture Review wil de VS het gebruik van kernwapens niet langer beperken tot vergelding van een nucleaire aanval, maar ook van ‘significante niet-nucleaire aanvallen’, en er worden kleinere, beter inzetbare kernwapens ontwikkeld. Dit verlaagt de drempel voor een kernoor-log. Rusland en China worden als potentiële vijanden gezien, en die overwegen al tegenmaatregelen. Daarmee groeit de kans op een nieuwe kernwapenwedloop en zelfs een nieuwe Koude Oorlog, in strijd met het door vrijwel alle landen ondertekende Non-Proliferatieverdrag (NPV, 1970). Dat wordt alleen genoemd vanwege de vrees voor verdere verspreiding van kernwapens – begrijpelijk gezien Noord-Korea – maar geen woord over die andere verplichting, waarvoor de VS ook getekend heeft – complete nuclear disarmament under strict, effective international control (Artikel 6 NPV). Wèl wordt het belangrijkste tegeninitiatief sinds jaren aangevallen: het verbod op kernwapens, uitonderhandeld in 2017 door 122 VN-landen, uit onvrede over het uitblijven van de beloofde gehele ontwapening, terwijl zij wel hun belofte hielden: non-profilereren. Hen wordt “.. wholly unrealistic expectations of the elimination of nuclear arsenals ” verweten, en het in gevaar brengen van het concept van weder-zijdse afschrikking – de basisfilosofie van de kernwapenstaten. De motor achter dat verbod, ICAN[3], kreeg in 2017 daarvoor de Nobel Vredesprijs, en de kern van de acceptatierede was de uitspraak van die andere VS-president, Kennedy : “We must destroy nuclear weapons, before they destroy us!”  

Mede vanwege de recente waarschuwing van ’s werelds beste atoomgeleerden, dat de kans op een kernoorlog sinds 1953 niet zo groot is geweest[4] vragen wij onze regering dringend versneld het Re-geerakkoordvoornemen uit te voeren: ‘Het kabinet zet zich, binnen het kader van bondgenootschap-pelijke verplichtingen, actief in voor een kernwapenvrije wereld.’ De NVMP en haar bondgenoten zullen dat van harte ondersteunen, conform onze recente brief aan minister Zijlstra (bijlage)   

Met vriendelijke groet,

Peter Buijs, voorzitter NVMP (06-13932342)

[1] NVMP Gezondheidszorg en vredesvraagstukken, Nederlandse tak van IPPNW, International Physicians for Prevention of Nuclear War (Nobel Vredesprijs 1985) en onderdeel van ICAN-Nederland

[2] Regeerakkoord, 10-10-17, p 47

[3] ICAN: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, geïnitieerd door IPPNW in 2007.

[4] Doomsday Clock, zie Bulletin of the Atomic Scientists, 25-1-2018 2 Minutes to Midnight

Comments are closed.