NVMP-Persbericht Nederland geen zeggenschap over inzet Amerikaanse kernwapens op Volkel

P e r s b e r i c h t

30-5-2020

Nederland geen zeggenschap over inzet Amerikaanse kernwapens op Volkel

Met grote verontrusting en verontwaardiging heeft de NVMP – Artsen voor Vrede kennisgenomen van de het afgelopen weekend door de National Security Archives in de VS vrij gegeven top secret Pentagon stukken.

Hieruit blijkt dat Nederland indertijd geen enkele zeggenschap heeft bedongen over het gebruik van de Amerikaanse kernwapens op ons grondgebied, net als bijvoorbeeld Duitsland.

Zelfs bij een aanval op de VS zelf, zouden de Amerikanen de bevoegdheid hebben de in Nederland opgeslagen kernwapens te gebruiken.

Dat zou betekenen dat Nederlandse F-16’s met Nederlandse piloten maar hebben op te stijgen om Amerikaanse massavernietigingswapens af te werpen waar en wanneer de VS – lees anno 2020 President Trump – zo beschikt!

Wij achten dit volstrekt onacceptabel en een reden te meer om de Nederlandse kernwapentaak zo spoedig mogelijk te beëindigen. We roepen de Nederlandse regering dan ook op snel werk te maken van haar standpunt dd. 18-4-2019: “De inzet van het kabinet blijft dat Nederland geen nucleaire taak meer zou hoeven te vervullen” (Pag. 8), gevolgd door het voorstel om in NAVO-verband te gaan onderhandelen met Rusland om alle zogenaamde sub-strategische kernwapens uit Europa te verwijderen.

Dat is dit kabinet overigens ook aan zichzelf verplicht wegens de passage in het Regeerakkoord: “Nederland zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld”.

Amstelveen, 30-5- 2020

Namens het bestuur van NVMP – Artsen voor Vrede

Peter Buijs, voorzitter Tel: 0031 6 13 93 23 42

Wil Verheggen, PR Officer 00 31 6 53 83 54 26

 

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.