NVMP-Nieuwsflits: No War in Europe! Sign the appeal.

NVMP-Nieuwsflits

No War in Europe!

Medical professionals call for diplomacy to avert a humanitarian disaster

De Europese afdeling van International Physicians for the Prevention of Nuclear War [1] heeft bijgevoegde verklaring opgesteld in verband met de nog steeds zeer zorgelijke situatie tussen Rusland en de VS/NAVO, rondom Oekraïne.

De verklaring roept de bij het conflict betrokken partijen concreet op tot:

  • Cease making threats and renounce military escalation
  • Pull back all troops and arms from the borders on all sides of Ukraine
  • Prevent additional states from directly participating in military conflict.
  • Discuss confidence building measures and underlying needs on both sides and how to address these
  • Stop blaming each other for starting the conflict and begin afresh
  • Commence with talks on nuclear disarmament with the goal of verifiable elimination of nuclear weapons worldwide
  • Begin preparations to join the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)

De verklaring sluit af met: ‘Onze oproep tot voortdurende diplomatieke inspanningen om de politieke crisis op te lossen betekent niet dat we instemmen met bepaalde politieke standpunten. We proberen een potentieel onbeheersbaar conflict te voorkomen dat zelfs zou kunnen escaleren tot een nucleaire oorlog.’

Deze week willen  alle nationale IPPNW-afdelingen steun voor deze verklaring zien te verwerven.

Graag bevelen wij dan ook bijgevoegde verklaring aan voor ondertekening.

Dat kan online via de link:

http://www.ippnw.eu/en/prevention-of-war/medical-appeal-no-war-in-europe.html

U krijgt dan het hele appeal te zien op de website van IPPNW Europe

Onderaan staat hoe U kunt ondertekenen. Daarna ontvangt u een mail waarin u gevraagd wordt de ondertekening te bevestigen (mogelijk komt deze in uw spam box terecht).

Met collegiale groet,

Marianne Begemann, Vice-president IPPNW-Europe
Peter Buijs, voorzitter NVMP-Artsen voor Vrede

[1] IPPNW won de Nobelprijs voor de Vrede 1985, NVMP-Artsen voor vrede is de Nederlandse afdeling van IPPNW

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.