NVMP – Artsen voor vrede  steunt veroordeelde Turkse artsenorganisatie

NVMP – Artsen voor vrede  steunt veroordeelde Turkse artsenorganisatie

Zaterdag 25 mei 2019, Amersfoort

Leden van de NVMP in haar jubileumvergadering bijeen

– stellen vast dat in februari 2018 individuele leden van het bestuur van de TMA werden opgepakt omdat zij kritiek uitten op de militaire operatie van Turkije in Noord-Syrië tegen de Koerden. De Turkse artsenorganisatie vroeg hiermee aandacht voor de  ernstige schade die deze operaties aanrichten voor de volksgezondheid;

– stellen vast dat onlangs bestuursleden van de Turkse artsenorganisatie (TMA) zijn veroordeeld tot twintig maanden gevangenis voor ‘het aanzetten tot haat en vijandigheid’;

– en zijn van mening dat het onbestaanbaar is dat medici die zich vanuit hun medisch-ethische overtuiging uitspreken tegen het gebruik van geweld, daarvoor worden gestraft. Deze veroordeling gaat in tegen alle internationale medisch-ethische wet- en regelgeving

en roept de Turkse regering op tot onmiddellijke vrijlating over te gaan van de gevangen genomen collega artsen.

 

Peter Buijs, voorzitter NVMP – Artsen voor vrede

Leo van Bergen, vicevoorzitter NVMP – Artsen voor vrede

Marianne Begemann, secretaris NVMP – Artsen voor Vrede

Bert Sweerts, penningmeester NVMP- Artsen voor vrede

Hugo D’aes, bestuurslid NVMP- Artsen voor vrede

Jan Vosters, lid NVMP

Piet Jansen, lid NVMP

Michael Parunovac, lid NVMP

Ferry Zoutenbier, lid NVMP

Ina Lanjouw, lid NVMP

Charles Zuiderweg, lid NVMP

Annemieke Ruijg, lid NVMP

Frans Fonville, lid NVMP

Alfred Terra, lid NVMP

Aart Stevens, lid NVMP

Frans Jongen, lid NVMP

Redmer van Leeuwen, lid NVMP

Herman Spanjaard, ere-lid NVMP

Gert Siemons, lid NVMP

Barend Middelkoop, lid NVMP

Jan-Pieter Eusman, lid NVMP

Mimi Tyssen, lid NVMP

Auke van der Heide, lid NVMP

Wil Verheggen, lid NVMP

Piet Voskuil, lid NVMP

Henk Groenewegen, lid NVMP

Cornella Visser-Mol, lid NVMP

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.