NVMP-Artsen voor vrede en de 50e ratificatie Kernwapenverdrag (TPNW)

 

P E R S B E R I C H T

NVMP-Artsen voor vrede en de 50e ratificatie Kernwapenverdrag (TPNW)

Dit weekend ratificeerde Honduras als 50ste staat het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens TPNW. Daardoor zullen over 90 dagen volgens internationaal recht kernwapens wereldwijd illegaal zijn, net als eerder biologische en chemische massavernietigingswapens.

De NVMP-Artsen voor Vrede (Nederlandse tak van IPPNW[1]) verwelkomt de TPNW als nieuw drukmiddel om te komen tot een veiliger, kernwapenvrije wereld. De huidige 14.000 kernwapens (93% Russisch en Amerikaans) vormen immers een ultieme mondiale bedreiging voor ieders gezondheid en welzijn. Al ettelijke malen zijn we op het nippertje ontsnapt aan een nucleaire catastrofe door technisch of menselijk falen, die de mondiale ontwrichting door COVID-19 had doen verbleken.

De NVMP feliciteert dan ook de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) met deze historische bottom-up prestatie: ICAN werd in 2007 mede opgericht door IPPNW, uit frustratie dat de kernwapenstaten bleven weigeren hun ontwapeningsverplichtingen volgens het Non-Proliferatie Verdrag NPV na te komen. Binnen 10 jaar wisten de binnen ICAN samenwerkende 265 actiegroepen te bereiken, dat in de VN onderhandelingen startten over zo’n verbod, fel bestreden door de kernwapenstaten, zodat Nederland het enige NAVO-lid was dat mee durfde te doen. Op 7-7-2017 stemden 122 VN-lidstaten vóór de TPNW, wat ICAN de Nobel Vredesprijs opleverde.

Sindsdien bleven de kernwapenstaten zich fel verzetten tegen de TPNW in wording. Vorige week nog heeft de VS in een ongehoorde, desperate actie de TPNW-ratificeerders dringend verzocht hun handtekening terug te trekken. En dat terwijl vooralsnog de TPNW alleen bindend is voor de ratificerende staten.

Dit maakt duidelijk, dat dit verdrag ertoe doet. Dat dient dan ook gevolgen te hebben voor Nederland, waar zelfs het huidige centrum-rechtse kabinet ‘… zich actief in zet voor een kernwapenvrije wereld’. (Regeerakkoord, pag. 47). De NVMP heeft er dan ook, samen met haar maatschappelijke bondgenoten, verenigd in het Balieberaad[2], bij alle politieke partijen op aangedrongen in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen:Nederland ondertekent en ratificeert het VN-verdrag tot een verbod van kernwapens, TPNW[3]

Peter Buijs, VZ NVMP Artsen voor Vrede (06-13932342)

Wil Verheggen, PR-officer NVMP Artsen voor Vrede (06-53835426

[1] IPPNW: International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Nobelprijs voor de vrede 1985

[2] Balieberaad: Raad van Kerken, Rode Kruis, PAX, Pugwash, Humanistisch Verbond, Mayors for Peace, IALANA, NVMP

[3]. Toelichting: Nederland heeft alle internationale verbodsverdragen voor massavernietigingswapens getekend, behalve die voor de meest vernietigende: kernwapens. Volgens minister Blok zijn daarvoor geen juridische belemmeringen, alleen politieke.  De TPNW wordt waarschijnlijk in 2020 van kracht na de 50e ratificatie, en vormt dan een nieuwe morele en politieke norm, en een nieuw drukmiddel voor nucleaire ontwapening – het doel van Nederland. Ons land zou daarom wegen moeten vinden om zich alsnog bij dat verdrag aan te sluiten.”

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.