Marion Birch ontvangt de Verdoornprijs 2023

Marion Birch ontvangt de Verdoornprijs 2023

Tijdens de Algemene Vergadering van de NVMP-Artsen voor vrede ontving Marion Birch uit handen van Prof. Henk Groenwegen, secretaris van de Stichting Studiefonds Medische Polemologie (SSMP), de Verdoornprijs.

De Verdoornprijs is vernoemd naar Dr. J.A. Verdoorn, initiator van de NVMP en auteur van het standaardwerk Arts en oorlog. Het is een prijs ingesteld door de SSMP ter bevordering van studies op het gebied van gezondheidszorg en vredesvraagstukken.

Marion Birch ontvangt de Verdoornprijs uit handen van Henk Groenewegen van de SSMP

 Marion Birch was acht jaar lang voorzitter van Medact, de Britse afdeling van IPPNW, en in die hoedanigheid nauw betrokken bij het Europese Medical Peace Work Project voor online vredesonderwijs. Ze publiceerde tal van wetenschappelijke artikelen onder andere in The Lancet en het British Medical Journal. Momenteel is zij actief in de hoofdredactie van het toonaangevende tijdschrift Medicine, Conflict and Survival.

Na de uitreiking gaf Marion een boeiende Powerpoint presentatie met als titel Armed conflict and global health in the Anthropocene era: the role of health professionals in awareness, understanding and advocacy.

Daarin vroeg zij aandacht voor zaken als:

* de gevolgen voor de gezondheid van een aantal betrekkelijk moderne wapens, zoals drones of onbemande luchtvoertuigen (UAV), en de manier waarop ze worden gebruikt;

* de implicaties van het steeds afhankelijker worden van deze wapens van kunstmatige intelligentie (AI);

* de tot nu toe genegeerde militaire emissies die een belangrijke bijdrage leveren aan koolstofemissies en klimaatverandering.

Met name schokkend is de steeds grotere rol die AI speelt. Was deze in de film Eye in the sky nog  ‘fictief’ (piloot die een drone bestuurt, krijgt het schuiladres waar de terroristen verblijven in het vizier, net op het moment dat een negenjarig meisje zich in de kill zone begeeft. Schieten of niet?), pijnlijk actueel wordt het in het Gospel project waarbij Israël AI gebruikt voor het selecteren van doelen in Gaza. We prepare the targets automatically and work according to a checklist…there is not time to dele deep into the target‘.

Haar volledige presentatie is op te vragen bij het NVMP-bureau.

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.