Financieel perspectief

 

geld

U weet natuurlijk dat giften aan de NVMP voor de belasting sinds jaar en dag aftrekbaar zijn. Dat wil zeggen: gedeeltelijk, en op voorwaarde dat het totaal aan giften een bepaalde drempel overschrijdt en een bepaald maximum niet te boven gaat. Vanaf het belastingjaar 2014 komt daarin een verandering. Die kan zowel voor u als voor de NVMP voordelig uitpakken. Wat is het geval? Periodieke schenkingen gedurende vijf jaar of langer, vastgelegd via een notariële akte, mocht u geheel aftrekken. Hoe hoger het verzamelinkomen, hoe hoger de aftrek. Die dan ruimschoots opwoog tegen de kosten van een notariële akte. Vanaf 2014 is die notariële akte niet meer nodig. Laten we het gevolg met een voorbeeld verduidelijken. Stel u betaalt jaarlijks een contributie van 100 euro. Dan kunt u nu op een standaardformulier vastleggen dat u dat de komende vijf jaar (of langer) bij leven en welzijn ook zult doen. Uw belastbaar vermogen wordt dan jaarlijks kosteloos met de volle 100 euro verlaagd. Tel uit uw winst! En waarom is dit ook voordelig voor de NVMP? Omdat wij weten dat u de NVMP een goed hart toedraagt en wij daarom denken dat u het verwachte voordeel als ‘tipgeld’ deels aan de NVMP ten goede wilt laten komen. (Ook giften aan andere goede doelen kunt u op deze wijze vastleggen).

De standaardformulieren kunt u hier downloaden: Overeenkomst periodieke gift en Betalingsvolmacht periodieke gift of via de website van de belastingdienst.

Als u de notaris niet brodeloos wilt maken, kunt u de NVMP uiteraard ook in uw testament opnemen als legataris of erfgenaam. Wij gaan er namelijk van uit dat het nog jaren zal duren vooraleer de kernwapens de wereld uit zijn, het eerste speerpunt in ons beleidsprogramma. Maar onze doelen reiken verder: het terugdringen van oorlog als schadelijkste factor voor de gezondheid. Want het is hemeltergend dat de deskundigheid en capaciteit van zoveel gezondheidswerkers (denk aan Artsen zonder grenzen, aan Flying doctors et cetera) ingezet moet worden voor de redding van levens die door anderen bewust kapot zijn gemaakt. Capaciteit en deskundigheid die onttrokken wordt aan de preventie van epidemieën, de hulp aan slachtoffers van natuurrampen en de bestrijding van ziekten.

Bert Sweerts, penningmeester van de NVMP

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.