Brief aan informateur Mariëtte Hamer

Op dinsdag 11 mei stuurde een breed beraad van maatschappelijke organisaties  voor een kernwapenvrije  wereld onderstaande brief aan informateur Mariëtte  Hamer

 Aan:    Bureau Kabinetsformatie t.a.v. de informateur Mw. M.I. Hamer

Van:      Breed maatschappelijk beraad voor een kernwapenvrije wereld

Onderwerp:  Regeerakkoord & actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld

 Geachte mevrouw Hamer,

´Dit kabinet zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld’[1]. Aldus een kernboodschap uit het Regeerakkoord uit 2017 dat politiek en maatschappelijk breed werd gesteund. Sindsdien is de internationale situatie helaas danig verslechterd. Belangrijke verdragen (INF, Iran-deal, Open Skies) zijn opgezegd en er is een nieuwe wapenwedloop tussen de VS en Rusland gaande:voor astronomische bedragen moderniseren zij hun kernwapens en ontwikkelen nieuwe[2]. Algehele nucleaire ontwapening conform artikel VI van het vrijwel universeel getekende NPV (Non-Proliferatie-verdrag) lijkt nog ver weg. Experts achten de kans op een nucleaire catastrofe groter dan ooit[3].

Als breed maatschappelijk beraad voor een kernwapenvrije wereld vragen wij daarom dringend aan een nieuw kabinet om de ingezette koers te intensiveren en te concretiseren. De eerste gelegenheid biedt de a.s. 10e NPV-Toetsingsconferentie, met ons land als vicevoorzitter. Het  slagen ervan moet een topprioriteit voor Nederland zijn, dat immers een ‘aanjagende, bruggenbouwende rol’ wil spelen[4]. Dat zal hard nodig zijn om wereldwijd zoveel mogelijk politieke en maatschappelijke krachten te helpen mobiliseren en bundelen om de kernwapenstaten zover te brengen eindelijk hun verdragsverplichtingen tot algehele nucleaire ontwapening na te komen.

Natuurlijk dient ons land ook zelf bij te dragen aan die ontwapening. Dat kan door:

  1. de verouderde Amerikaanse kernbommen op Volkel niet te vervangen, zo mogelijk samen met andere Europese ‘gastlanden’. Dat zou sporen met het uitgangspunt van het derde kabinet-Rutte. ‘Inzet blijft dat Nederland geen nucleaire taak meer zou hoeven te vervullen als de F-16 definitief wordt vervangen door de F-35’ [5].
  2. de 1e Meeting of States Parties van het VN-kernwapenverbod TPNW bij te wonen als waarnemer, ter voorbereiding op ondertekening en ratificatie, en anderen daartoe op te roepen
  3. het debat te starten over de vervanging van het onhoudbare 20e-eeuwse concept van credible nuclear deterrence door een duurzaam, 21e-eeuws, niet-nucleair veiligheidsalternatief;
  4. bij alle 9 kernwapenstaten aan te dringen op vertrouwenwekkende maatregelen om zo veilig mogelijk te kunnen werken aan een kernwapenvrije wereld, zoals no-first-use-verklaringen, de-targetting en de-alerting[6].

Hoopvolle geluiden uit de VS[7] bieden Nederland extra ruimte voor een actieve rol op het wereldtoneel om de permanente nucleaire dreiging te helpen beëindigen. Mede omdat veruit de meeste Nederlanders al jaren kernwapens afwijzen en het VN-verbod TPNW onderschrijven[8] , bevelen wij U van harte de volgende zin aan voor een nieuw Regeerakkoord: “Dit kabinet intensiveert en concretiseert zijn actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld, met name door de laatste Nederlandse nucleaire taak af te stoten en aansluiting te zoeken bij de TPNW.” 

U veel inspiratie, creativiteit en sterkte toewensend,

Met vriendelijke groet,

Geert van Rumund, voorzitter Burgemeesters voor Vrede

Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland

Mechtild van den Hombergh, directeur a.i. Humanistisch Verbond

Phon van den Biesen, co-president International Association of Lawyers Against Nuclear Arms

Peter Buijs, voorzitter NVMP – Artsen voor Vrede

Jan Hoekema, voorzitter Pugwash Nederland

Kees Nieuwerth, vicevoorzitter Raad van Kerken in Nederland

 

[1] ‘Dit kabinet zet zich, binnen het kader van bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in voor een kernwapenvrije wereld, gezien de grote risico’s op proliferatie van deze wapens.’ (Regeerakkoord Rutte-III, 10-10-2017, p 47)

[2]https://sipri.org/sites/default/files/2020-06/yb20_summary_en_v2.pdf

[3] Atomic scientists Bulletin nr 1, 2021  Doomsday Clock at 100 seconds before midnight since January 2020.

[4] Kamerbrief  18-4-2019, p1-2:“Nederland richt zich daarom op concrete en waardevolle bijdragen aan het ontwapeningsproces, als aanjager en bruggenbouwer, en zoekt daarbij de juiste positie en partners om maximaal invloed te kunnen uitoefenen. Als middelgrote niet-kernwapenstaat dient Nederland hierbij niet een heel eigen lijn te voeren maar moet het pragmatisch kansen identificeren, coalities vormen en op alle fronten de druk behouden om – soms bescheiden maar altijd wezenlijke – stappen naar Global Zero te kunnen zetten.”

[5] Kamerbrief 18-4-2019, p8

[6] China en India hanteren al NFU, net als indertijd de Sovjet Unie, en president Biden wil het introduceren. Eerdere poging van Obama (2016) strandde op onwil bij NAVO-bondgenoten.

[7] Biden redde New Start en sprak zich ook uit vóór een kernwapenvrije wereld, herstel van verbroken verdragen en besprekingen met Rusland over verdergaande stappen – positief ontvangen door Putin.

[8] https://nonukes.nl/meerderheid-nederlanders-voor-anti-kernwapenverdrag/ ; https://www.rodekruis.nl/persbericht/rode-kruis-hoopvol-uitkomst-onderhandelingsconferentie-kernwapens/

https://nonukes.nl/opiniepeiling-nederlanders-willen-verbod-op-kernwapens/

 

 

Share This

Deel uw mening

Laat uw omgeving weten hoe u over dit onderwerp denkt.